Home > About > Organization

Organization

SSRF National Science Center (in preparation)

 

Director: Zhentang Zhao
Chief scientist: Hongjie Xu
Deputy Director: Tiqiao Xiao, Jianhua He, Renzhong Tai, Lixin Yin,  Deming Li
Office Director: Ying Fan

 

Organizational chart of SSRF